Piliere reformy

Rozdelenie:

Samotná reforma je postavená na štyroch základných pilieroch, ktoré je nutné dodržiavať pri implementovaní každého kroku.

U

1.Transparentnosť

Je nutné zaviesť jednostupňové riadenie, tzv. priame riadenie Policajného zboru s priamou zodpovednosťou oproti súčasnému stavu (politického riadenia), ktorý je funkčný ešte z dôb Komunistickej strany a umožňuje silnú politickú kontrolu Policajného zboru. Navrhujeme jednostupňové riadenie Policajného zboru s priamou zodpovednosťou.

2. Odbornosť

Musíme zabezpečiť celoživotné vzdelávanie príslušníkov Policajného zboru v spolupráci s odborníkmi z Policajnej akadémie (návrh riešiť vek nástupu do radov Policajného zboru od 21 rokov).

 

3. Decentralizácia

Vrátiť právnu subjektivitu Krajským riaditeľstvá Policajného zboru – riešiť ekonomické a prevádzkové náklady priamo na jednotlivých krajských riaditeľstvách, zodpovednosť na štatutárovi, t.j. krajskom riaditeľovi. Šúčasný stav je založený na tom, čo sa krajskému riaditeľovi podarí vybaviť na základe jeho konexií)

 

4. Dôveryhodnosť

Zvýšenie počtu vyriešených prípadov a medializovaných káuz – priama súvislosť s odpolitizovaním polície, riadením polície, vzdelávaním vyšetrovateľov. Toto je však len jeden dôležitý krok, oveľa dôležitejšie je však osobná skúsenosť občana s príslušníkom Policajného zboru (napr. neprijatie oznámenia, neriešenie problémov občanov, arogancia policajtov, nerešpektovanie pravidiel zo strany policajtov, čo vidí a vníma verejnosť a pod.).

 

Kontaktujte nás

8 + 4 =

Kontakt

plk. Branislav Diďák

info@zalepsiupoliciu.sk

Sociálne siete